Bryan Caplan – A może by tak kupić sobie koniec wojny?

Ukraina oferuje amnestię oraz 5 milionów rubli każdemu żołnierzowi, który zdezerteruje z rosyjskiej armii i zgodzi się na osadzenie w ukraińskim więzieniu. Kwota ta odpowiada mniej […]

Bryan Caplan – A może by tak kupić sobie koniec wojny? Czytaj więcej