OSOBY I ORGANIZACJE, KTÓRE PRACUJĄ NA RZECZ POPULARYZACJI I ROZKWITU BLISKICH NAM IDEI

Instytut Carla Mengera

Celem naszej organizacji jest promocja edukacji domowej (homeschooling), przedsiębiorczości poprzez budowę społeczności start-upowych oraz organizowanie stref specjalnych EPPA/LEAP.

ASBIRO

Poznaj ASBiRO jedyną uczelnię w Polsce, w której wykładowcami są wyłącznie przedsiębiorcy. To co nas odróżnia od innych szkół to właśnie praktyczne podejście do przedsiębiorczości.

Centrum Kapitalizmu

Naszą misją jest promocja oraz intelektualna obrona kapitalizmu – systemu społecznego eliminującego przemoc z relacji międzyludzkich.

Instytut Misesa

Tworzymy kraj, w którym prawo do własności prywatnej i wolność zawierania umów tworzą podstawy dobrobytu.

Fundacja Wolności
i Przedsiębiorczości

Misją Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości jest wykształcenie nowej generacji liderów, oferując im wiedzę i umiejętności niezbędne w rozwoju na gruncie zawodowym i w procesie urzeczywistniania ideałów wolnego społeczeństwa.

AGENTOMASZ

Wolnościowy podcast najlepszego sortu. Ciekawe treści, radiowy głos, błyskotliwy humor i profesjonalna produkcja.

Stowarzyszenie Libertariańskie

Jesteśmy orędownikami swobód obywatelskich, sojusznikami dobrowolnych działań i sprzymierzeńcami idei liberalizmu i libertarianizmu. Wierzymy, że konkretne działania mogą zachęcić ludzi, by dostrzegli wartość wolności w życiu publicznym.

JBP – Polska

Celem społeczności JBP-PL jest promocja przesłania i osoby Jordana Petersona w Polsce.

Shopping Cart