Joakim Book – Jordan Peterson o austriackiej szkole ekonomii: wolny rynek jest „na wskroś sprawiedliwy”

Jordan Peterson jest kanadyjskim psychologiem klinicznym, wykładowcą i intelektualistą, którego przewaga komparatywna polega na umiejętności doprowadzania lewicowych elit do furii. Już samo to jest wartością, lecz […]

Joakim Book – Jordan Peterson o austriackiej szkole ekonomii: wolny rynek jest „na wskroś sprawiedliwy” Czytaj więcej